Om oss

Cityfastigheter idag

Vårt nuvarande bestånd utgörs av den anrika industrifastigheten ”Skutan” belägen vid kanalen i Södertälje hamn. Fastigheten har anor från 1800-talet då den bland annat innehöll en mopedfabrik och senare en separatorfabrik.

Vi har behållit en stor del av det ursprungliga, vilket ger en härlig känsla åt området, och moderniserat teknik och logistik. Totalt omfattar byggnaderna cirka 22000 kvm i väldigt varierande stil och funktion. Vi har exempelvis moderna kontorslokaler, industridelar med högt i tak, verkstadsytor och lagerlokaler. Vår framtidsvision är att behålla den fina känsla som de historiska byggnaderna ger och med det som bas erbjuda modern fastighetsförvaltning och service till våra hyresgäster.

Cityfastigheters historia

Cityfastigheter L.Lindh AB startade Lasse Lindh 1993 tillsammans med sin far, och de första förvärven var två hyresfastigheter i stadsdelen Rosenlund i Södertälje. Under förvaltningsarbete i Kungens Kurva kom man så i kontakt med företaget ”Direktglas”, och de kom överens om att Cityfastigheter skulle uppföra och förvalta en fastighet som Direktglas skulle hyra, på en tomt man spekulerat i. Tiden innan bygget kunde startas var svår för Cityfastigheter, då banken hoppade av, och man visste inte om företaget skulle överleva morgondagen. Med hjälp av tillmötesgående entreprenörer bl.a. på markarbetena, hårt slit och många övertidstimmar lyckades man ro projektet i hamn, och Direktglas kunde flytta in på utsatt datum.

Ytterligare ett affärshus i Kungens Kurva förvärvades efter att ett smart övertagandekontrakt förhandlats fram, och fylldes med hyresgäster. Någonstans här bestämde man sig också för att renodlat satsa på kommersiella fastigheter, varför Rosenlundshusen såldes.

Genom ett bolagsförvärv blev också en fastighet i Upplands Väsby Cityfastigheters egendom.

Efter några år fick man bud på husen i Kungens Kurva från en stor fastighetsaktör, där en eventuell bytesaffär kunde ingå, och det var på detta sätt som de nuvarande fastigheterna i Södertälje hamn kom in i bilden. Affären genomfördes så småningom, samtidigt som Upplands Väsbyfastigheten av förvaltningstekniska skäl såldes, och den anrika industrifastigheten ”Skutan” kom i Cityfastigheters ägo. Husen fylldes efterhand med företag, och en tid, från ca 2005, var detta det enda innehavet hos Cityfastigheter. År 2012 kom så en möjlighet i Moraberg, där Cityfastigheter gick in som hälftenägare i ett projekt kallat ”Halvmånen”. De 3 husen på totalt 16000 kvm i projektet byggdes och förvaltades till och med slutet av 2019 då dem såldes. Efter detta blev ”Skutan” återigen Cityfastigheters enda innehav.

Cityfastigheter är ett välmående och stabilt företag och man tittar hela tiden på marknaden och kan tänka sig nya förvärv om de passar in i strukturen.