Cityfastigheter L.Lindh AB startade Lasse Lindh 1993 tillsammans med sin far, och de första förvärven var två hyresfastigheter i stadsdelen Rosenlund i Södertälje. Under förvaltningsarbete i Kungens Kurva kom man så i kontakt med företaget "Direktglas", och de kom överens om att Cityfastigheter skulle uppföra och förvalta en fastighet som Direktglas skulle hyra, på en tomt man spekulerat i. Tiden innan bygget kunde startas var svår för Cityfastigheter, då banken hoppade av, och man inte visste om företaget skulle överleva morgondagen. Med hjälp av tillmötesgående entreprenörer bl.a. på markarbetena, hårt slit och många övertidstimmar lyckades man ro projektet i hamn, och Direktglas kunde flytta in på utsatt datum.

- Det var nog den tuffaste tiden i mitt liv, säger Lasse Lindh. Så här i efterhand är jag dock stolt över vad vi lyckades göra, och det visade sig också att det blev en nyckelaffär för vårt företags framtid.

Ytterligare ett affärshus i Kungens Kurva förvärvades efter det att ett smart övertagandekontrakt förhandlats fram, och fylldes med hyresgäster. Någonstans här bestämde man sig också för att renodlat satsa på kommersiellla fastigheter, varför Rosenlundshusen såldes.

Genom ett bolagsförvärv blev också fastighet i Upplands Väsby Cityfastigheters egendom.

Efter några år fick man bud på husen i Kungens Kurva från en stor fastighetsaktör, där en eventuell bytesaffär kunde ingå, och det var på detta sätt som de nuvarande huvudfastigheterna i Södertälje kom in i bilden. Affären genomfördes så småningom, samtidigt som Upplands Väsbyfastigheten av förvaltningstekniska skäl såldes, och den anrika industrifastigheten "Skutan" kom i Cityfastigheters ägo. Husen fylldes efterhand med företag, och en tid, från ca 2005, var detta det enda innehavet hos Cityfastigheter. 

Det senaste året har en omfattande renovering skett av "Skutans" andra våning för att ge plats åt Scanias ingenjörer. Stora investeringar har gjorts för att skapa ett toppmodernt kontorslandskap, och detta arbete fortsätter nu löpande med våning 3.

Cityfastigheter är idag ett välmående och stabilt företag, men man tittar hela tiden på marknaden och kan tänka sig nya förvärv om de passar in i strukturen.

-Vårt mål är att fortsätta vara en stark och trygg fastighetsägare, vilket naturligtvis gynnar våra hyresgäster, avslutar Lasse Lindh.