Hus A i projekt Halvmånen tar form!

Torsdag 15 juni 2017

Hus A reses strax norr om det befintliga Hus B.
Hus A reses strax norr om det befintliga Hus B.

Projektet Halvmånen i Moraberg går framåt, just nu reses hus A, som är det andra av tre planerade affärshus. Hus C kommer att byggas med några månaders förskjutning, och allt står färdigt vid halvårsskiftet 2018. Vi har endast några få lokaler vakanta, om intresse finns är Ni välkomna att höra av Er till vår affärsutvecklare Johan Strömwall på 070-7677794.

Se även www.halvmanen3.se